English | Romana

Servicii

 

  • Coordonare, asistenta si consultanta oferite autoritatilor contractante si ofertantilor in vederea instruirii, formarii personalului acestora, in activitati legate de aplicarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice, respectiv organizarea OUG 34/2006 si a legislatiei complementare;
  • Organizarea de cursuri si seminarii pentru personalul autoritatilor contractante si ofertantilor in vederea instruirii acestora si clarificarii activitatilor legate de aplicarea prevederilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
  • Asistenta tehnica oferita autoritatilor contractante la intocmirea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitii publice;
  • Asistenta tehnica oferita operatorilor economici, la intocmirea ofertelor in vederea participarii la proceduri de achizitie publica;
  • Reprezentarea autoritatilor contractante sau a ofertantilor in procedurile de achizitii publice pe care le efectueaza, respectiv la care participa.