English | Română

Soluţii

 

După terminarea acestei prime etape, investitorul este în măsură să solicite finanţare (rambursabilă sau nu) către instituţiile abilitate. Prima etapă este poate cea mai importantă din tot traseul ce trebuie parcurs până la realizarea finală a investiţiei.

Oferim soluţii pentru:

 • Elaborarea Temei de Proiectare. Formulare obiective. Definire nevoi
 • Organizarea licitaţiei, analizarea ofertelor şi asistenţa la stabilirea ofertei câştigătoare pentru elaborarea Proiectului Tehnic
 • Ridicare topografică
 • Studii de specialitate (geo-tehnic, hidro-geologic, scenariu la foc)
 • Asistenţă din punct de vedere tehnologic pentru determinarea fluxurilor de producţie
 • Realizare documentaţie în vederea obţinerii tuturor avizelor necesare
 • Realizare documentaţie şi obţinere Autorizaţie de construire
 • Realizare documentaţie Studiu de fezabilitate
 • Realizare documentaţie Plan de afaceri
 • Obtinere Scrisoare de confort
 • Alte studii care pot fi cerute pentru realizarea proiectului
 • Elaborare documentaţie Cerere de finanţare
 • Elaborare Studiu de fezabilitate
 • Elaborare Plan de Afaceri
 • Asistenţă la depunerea documentaţiei şi verificarea conformităţii
 • Asistenţă la depunerea Proiectului tehnic
 • Verificarea Proiectului Tehnic din punct de vedere al conţinutului şi al respectării tuturor prevederilor contractuale, avizarea proiectului
  • Se asigură verificarea proiectelor pe specialităţi (arhitectură, rezistenţă, instalaţii), cu verificatori atestaţi în condiţiile Legii 10/1991 privind Calitatea în construcţii şi HG 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.
 • Contactarea în numele Clientului de furnizori de materiale şi echipamente şi asistenta în procesul de negociere, achiziţie, construcţie şi punere în funcţiune. Clientul este cel care va alege furnizorii şi va stabili termenii eventualelor contracte.
 • Pregătirea licitaţiilor pentru achiziţii
 • Întocmirea şi depunerea dosarelor de achiziţii
 • Asistenţă la implementarea proiectului precum şi la eventuale renegocieri ale contractului de finanţare
 • Întocmirea şi depunerea dosarelor de plăţi
 • Urmărirea lucrărilor în şantier prin diriginte de şantier autorizat
 • Întocmirea documentaţiei pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii
 • Întocmirea Cărţii Construcţiei