English | Română

Despre noi

Magna Development este o companie de profesionişti cu ani buni de experienţă în activitatea de management operaţional şi financiar.

 

Echipa noastră provine din diverse sectoare (managementul resurselor umane, agro-alimentar, managementul mediului, marketing-vânzări, construcţii şi administraţie publică). Execuţia perfectă a proiectelor şi sarcinilor este ceea ce ne ţine împreună şi ne motivează activitatea.

 

Alături de personalul firmei, în funcţie de fiecare proiect abordat, sunt integrate echipe de profesionişti capabile să răspundă tuturor exigenţelor cerute de către client. Firma noastră are colaborări cu echipe de arhitecţi, ingineri constructori, specialişti frig alimentar, specialişti tehnologi pe diverse sectoare agro-alimentare.

Nu dorim să fim nepărat cei mai buni dintre cei mai buni.

Dorim doar să fim singurii care fac ce şi cum facem noi.

Facturi emise şi încasate

Daca realizăm asta, înseamnă că toată munca noastră are valoare şi a fost apreciată.

Compania a fost înfiinţată în august 2004 de către Călin Mustăreaţă şi Cătălina Barbu. Cei doi au fost colegi în cadrul studiilor EMBA organizate de ASEBUSS în parteneriat cu University of Washington.

 

Iniţial serviciile oferite vizau doar consultanţa de management cu un focus pe elaborare de studii de piaţă, planuri de afaceri şi managementul schimbării. Ulterior, răspunzand nevoilor clienţilor au fost adăugate componente de finanţare şi apoi managementul total al investiţiei.

 

Dacă la început firma lucra doar cu 3 angajaţi permanenţi, în prezent numărul de personal a crescut la 8, pe lângă aceştia, funcţie de proiectul abordat, se mai adaugă în medie 10-15 persoane cu diferite competente (arhitecţi, verificatori de proiect, tehnologi, inspectori şantier etc.).

 

Am oferit serviciile noastre către firme importante în sectorul lor de afaceri. Acestea au ales să realizeze investiţii semnificative în extindere sau creare de noi capacităţi. Reuşita lor este şi pentru noi un motiv de satisfacţie – deşi este evident că meritul le aparţine aproape în totalitate.

Ne preocupăm în permanenţă pentru susţinerea activităţii într-un mediu modern şi competitiv.

Profesionalismul, adoptarea celor mai bune standarde din industrie, utilizarea de metode moderne de lucru sunt elemente care ne preocupă în permanenţă. De exemplu credem în puterea internetului şi de aceea nu ne limităm numai la comunicare prin intermediul uneltelor de mesagerie instant.

Pentru noi managementul proiectelor şi editarea de text pe platforme web (Basecamp sau Google Docs & Spreadsheets) a devenit o rutină.

Credem în uneltele colaborative; parteneriatul deplin cu clientul este calea principală către rezultate memorabile.

1.   Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele   Memorii, avize şi studiu de fezabilitate: "Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie apă şi canal în Municipiul Turnu Măgurele"
Finanţare PHARE 2005
  Alimentare cu apă  
                 
2.   Primăria Turnu Măgurele   Îmbunătăţirea calităţii mediului prin reabilitarea de spatii verzi. Studiul de fezabilitate. Proiect tehnic.
Finanţare Programul national de îmbunatăţire a calităţii mediului prin realizarea de spatii verzi in localităţi.
  Peisagistică  
                 
3.   Primăria Blejoi   Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă   Consultanţă strategie  
1.   Consumer Product Network   Studiu de evaluare oportunitate investiţii.
Studiu de piaţă, plan de afaceri
  Servicii alimentare  
                 
2.   Consumer Product Network   Studiu de evaluare oportunitate investiţii.
Studiu de piaţă, plan de afaceri
  Servicii cosmetică  
                 
3.   Copernicus Capital   Asistenţă obţinere avize, autorizaţii şi certificate pentru autorizare proiect modernizare construcţie spaţii birouri   Servicii pentru proprietăţi  
                 
4.   DeVis Constructii   Studiu de fezabilitate
Construcţie linie producţie profile metalice
Studiu de piaţă, Plan de afaceri. Atragere sursă de finanţare
  Construcţii  
                 
5.   Agraria   Studiu de fezabilitate privind oportunitatea implementarii unui sistem de colectare a laptelui ecologic
Studiu de piaţă
  Agricultură  
                 
6.   Automedia   Studiu privind elaborarea unei Scheme de Recompensare pe baza rezultatelor.
Creare scheme motivaţionale. Creare Plan de afaceri, procedurare activitate
  Media  
                 
7.   Fraher   Modernizare fermă agrozootehnică
Al doilea proiect ca dimensiune valorică în sesiunea iunie 2006 – program SAPARD. Managementul total al investiţiei
  Distribuţie alimentară. Agro-zootehnie  
                 
8.   Carmangeria Godac   Modernizare şi extindere de capacitate producţie
Managementul total al investiţiei
  Industria alimentară  
                 
9.   Interfruct   Extindere şi construcţie nouă hală depozitare şi ambalare legume – fructe.
Primul proiect ca dimensiune valorică în sesiunea iunie 2005 – program SAPARD. Managementul total al investiţiei
  Distribuţie legume-fructe  
                 
10.   3D Romania   Studiu de piaţă – industria de management al locaţiilor, curăţenie şi administrarea proprietăţilor, România, 2005   Servicii pentru proprietăţi  
                 
11.   Arcadia Engineering   Studiu de piaţă – sectorul construcţiilor, România, 2005   Servicii proiectare şi arhitectură  
                 
12.   Meatteam International   Construcţie hală procesare carne, birouri, anexe, împrejmuire şi utilităţi.
Al doilea proiect ca dimensiune valorică în sesiunea iunie 2006 – program SAPARD. Managementul total al investiţiei
  Industria alimentară  
                 
13.   Petrocart   Studiu de piaţă asupra industriei hârtiei igienice şi produselor conexe, România, 2005   Industria hârtiei  
                 
14.   Eurex Alimentare   Licenţe fabricaţie.
Întocmire şi obţinere documentaţie.
  Industria alimentară  
                 
15.   Yuksek International Fruct   Investiţie nouă depozitare şi procesare legume-fructe
Al treilea proiect ca dimensiune valorică în sesiunea martie 2006 – program SAPARD. Managementul total al investiţiei
  Distribuţie legume-fructe  
                 
16.   Batul Micro Impex   Investiţie nouă procesare produse agricole   Industria alimetară  
                 
17.   Cildro Mobila   Studiu de identificare a aspectelor de mediu şi evaluarea impactului semnificativ   Industria mobilei  
                 
18.   Cofrarom Flex Co   Construcţie hală producţie, extindere şi modernizare. Management proiect.
Finanţare fonduri structurale
  Industrie  
                 
19.   Betocon   Modernizare capacitate producţie şi achiziţie de echipamente.
Management proiect.
Finanţare fonduri structurale
  Construcţii  
                 
20.   x   Realizare investiţie "acces naţional servicii internet".
Studiu fezabilitate şi Plan de afaceri.
Asistenţă fonduri structurale.
  Telecomunicaţii  
                 
21.   Gemisa Investment LTD   Studiu de fezabilitate privind o investiţie în industria alimentară   Servicii alimentare  
                 
22.   Magic Tic Tac   Investiţie nouă spaţii productie.
Managementul Proiectului.
Finanţare fonduri structurale
  Industria alimentară  
                 
23.   Midal Group   Investiţie în creşterea capacităţii şi modernizare tehnologică.
Managementul Proiectului.
Finanţare fonduri structurale
  Frig industrial  
                 
24.   SALPREST-SP SRL   Modernizare şi extindere fermă de vaci de lapte.
Managementul Proiectului.
Finanţare FEADR
  Zootehnie  
                 
25.   Fraher   Modernizare fermă vaci de lapte prin achiziţie echipamente agricole performante.
Managementul Proiectului.
Finanţare FEADR
  Agro-zootehnie  
                 
26.   Spicul de Aur Prodexim   Modernizare capacităţi de producţie.
Managementul Proiectului.
Finanţare fonduri structurale (FEADR)
  Industria alimentară  
                 
27.   Calibra

 

Înfiinţare reţea de colectare lapte de vacă în regiunea Moldova. Management proiect.
Asistenţă finanţare FEADR
  Agro-zootehnie  
   

 

 

 

       
28.   Midocar

 

Reabilitare, extindere obiectiv turistic. Management proiect.
Asistenţă finanţare POR
  Turism  
   

 

 

 

       
29.   Ferme Plus

 

Modernizare Ferma de reproductive suine. Management proiect.
Asistenţă finanţare FEADR
  Agro-zootehnie  

Codul de Conduită Profesională FEACO / ICMCI

 

Confidenţialitate

Ca membru AMCOR vom trata confidenţial informaţiile obţinute de la clienţi, nu le vom folosi în interes personal şi nici nu vom facilita altor persoane obţinerea de avantaje, care pot rezulta ca urmare a informaţiilor utilizate în cadrul contractelor

 

Aşteptări nerealiste

Ca membru AMCOR vom evita încurajarea unor cerinţe nerealiste sau avansarea către clienţi a unor promisiuni nefundamentate, precum că din serviciile de consultanţă se vor obţine sigur beneficii

 

Comisioane / Interese financiare

Nu vom accepta comisioane, remunerări sau alte tipuri de beneficii de la o terţă parte, ca urmare a unor recomandări făcute clientului, fără ştirea şi consimţământul acestuia din urmă, şi nici nu vom accepta să dam informaţii referitoare la interesele financiare ale clientului şi să fim recompensati în bunuri sau servicii rezultate în urma recomandărilor făcute.

 

Angajamente

Ca membru AMCOR ne vom angaja numai la îndeplinirea sarcinilor pentru care avem calificarea necesară şi pentru care deţinem cunoştinţele aferente.

 

Angajamente în conflict / Conflicte de interese

Vom evita să acţionam simultan în potenţiale situaţii generatoare de conflict fără a informa în prealabil toate părţile implicate cu privire la intenţiile lor.

În cadrul misiunilor noastre nu vom îndeplini acele sarcini a căror realizare ar putea fi influenţată de diferiţi factori subiectivi. In astfel de situaţii vom informa clientul cu privire la factorii care pot influenţa obiectivitatea.

 

Consultarea cu clientul

Înainte de a accepta oricarui tip de angajament, ne vom asigura că ambele părţi au înţeles care sunt obiectivele, scopul, planul de lucru, că au fost stabilite onorariile aferente şi că nu există nici un fel de interese financiare şi/sau personale, care ar putea influenţa modul de lucru şi ar conduce la anularea contractului.

 

Recrutarea

Ca membru AMCOR vom evita angajarea oricărui membru al personalului clientului pe o altă poziţie, fără o discuţie prealabilă, în acest sens, cu clientul.

 

Abordare

Vom aborda cu profesionalism toate tipurile de negocieri cu clienţii, cu publicul şi cu alţi consultanţi sau organisme oficiale.

Dacă doi sau mai mulţi membrii AMCOR realizează aceeaşi temă sau activităţi conexe pentru acelaşi client, ne vom concerta eforturile pentru realizarea misiunii şi nu ne vom concura reciproc.

Un client poate decide ca un consultant să poată superviza activitatea altui  consultant. Ca membru AMCOR nu vom accepta  să supervizam activităţile unui alt consultant membru al Asociaţiei, decât cu informarea acestuia. În astfel de cazuri, vom coopera pentru realizarea concluziilor şi recomandărilor.

Călin este fondatorul companiei. Poseda EMBA-ASEBUSS şi master în psihologie — Universitatea Hyperion. Are o experienţă deosebită în industria alimentară, de-a lungul timpului ocupând cu succes funcţii în departamente de operaţiuni sau vânzări/marketing şi, de asemenea, de director general într-o serie de companii reprezentative pentru industrie.

 

Competenţele sale sunt pe sectoarele Agricultură, Construcţii, Comerţ, Resurse Umane, cu specializare pe domenii de Planificare strategică — dezvoltare, Achiziţii, Vânzări, Engineering, Managementul calităţii, Logistică, Managementul schimbării.

 

A condus majoritatea proiectelor în care compania a fost angrenată de-a lungul timpului, iar faptul că toate acestea au fost succese, atât pentru noi, cât mai ales pentru clienţi, îl recomandă ca pe un foarte bun implementator de strategii.

Alături de Călin, Cătălina este fondatorul companiei. Este absolventă a Facultăţii de Utilaj Tehnologic pentru Construcţii din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti. De asemenea deţine o diplomă EMBA-ASEBUSS şi este atestată ca formator în domeniul R.U. A ocupat funcţii de conducere în trusturi media importante.

 

Are o bogată experienţă pe sectoarele de Servicii pentru afaceri, Servicii media şi comunicaţii, Resurse Umane şi Comerţ.

Iulian are o experienţă deosebită cu “cifrele”. Este absolvent al Facultăţii de Matematică Bucureşti. Are pregătire în Statistică şi, de asemenea, a urmat cursuri de Managementul Proiectelor şi Standarde Internaţionale de Contabilitate. A lucrat în companii din domeniul alimentar în funcţii de analist financiar şi coordonator bugete.

 

De-a lungul timpului (peste 7 ani) a elaborat zeci de planuri de afaceri sau studii de fezabilitate. Unele au fost finanţate de banci, fonduri de investiţii sau prin programe nerambursabile (USAID sau SAPARD), altele au “murit” în folderele calculatorului (el susţine că foarte puţine).

 

Din aceasta experienţă a dezvoltat capabilităţi necesare pentru redactarea unor materiale aşa cum băncile, fondurile sau membrii de consilii de administraţie vor sa vadă.

 

Adela este consultant pentru ingineria mediului. Este absolventă a facultăţilor de Îmbunătăţiri Funciare - Ingineria Mediului si Controlul Calităţii Produselor Agroalimentare. De asemenea a absolvit programul de Master cu specializarea „Inginerie rurală şi protecţia mediului” in cadrul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului. In prezent este Doctorand in domeniul „Inginerie civila” – Catedra de Inginerie Sanitară şi Protecţia Apelor, Facultatea de Hidrotehnica din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.

 

Este o persoana dinamică, perfecţionistă cu certe calităţi pentru managementul proiectelor (desavarşite şi prin cursul pe aceasta temă absolvit).

Octavian are o pregatire deosebită în managementul afacerilor (posedă un MBA-L'Institut National de Development Economique) dar, foarte important, totul este dublat de o vastă experienţă - Business Development Manager-Stefanel România, Managing Partner-SSD Sport System Development SRL (distribuitor Lotto in România), General manager-Nike Romania, Guvernator al Văii Jiului, Project Manager-Riff Group-Partener Moore Stephens.

 

Ca şi Guvernator al Văii Jiului a acumultat o experienţă semnificativă în coordonarea programelor naţionale sau internaţionale, implementarea strategiilor de dezvoltare şi negocierea cu organisme guvenamentale sau financiare.

Adrian are o bogată experienţă în industria alimentară cu precădere în sectorul panificaţiei.

După o activitate de aproape 11 ani în funcţii de conducere (vânzări şi operaţiuni) la Puratos România, a ales să se alăture echipei noastre.

 

Cunoştinţele şi abilităţile sale sunt folosite la maxim în Magna pentru a coordona multe din proiectele de investiţii din sectorul alimentar.

Gabriel este coordonatorul biroului din Piteşti. A urmat cursurile de Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică din cadrul ASE Bucureşti. S-a alăturat echipei noastre la începutul anului 2007 aducând o bogată experienţă antreprenorială şi de conducere. De-a lungul timpului a ocupat funcţii importante în cadrul unor companii multinaţionale ca DHL International România, Mobifon SA sau ING.

 

A urmat cursuri de perfecţionare în domeniul managementului de proiect, relaţii cu clienţii, tehnici de vânzare şi negociere.

 

În prezent răspunde obiectivelor noastre de extindere a prezenţei (în zona Munteniei, Olteniei şi Transilvaniei) şi de servire mai eficientă a nevoilor clienţilor zonali.

Dan este interfaţa noastră cu autorităţile. Este responsabil cu tot ce înseamnă obţinere de avize, licenţe şi autorizaţii.

 

Este licenţiat în economie (Academia de Studii Economice Bucureşti) şi psihologie şi sociologie (Universitatea Bucureşti). De asemenea posedă un masterat în psihoterapii psihanalitice la Universitatea Hyperion Bucureşti şi a urmat cursuri de formare în Managementul Proiectelor.

 

Experienţa deosebită de psiholog şi sociolog este un atu important în lucrul cu diferitele autorităţi, iar din experienţă putem spune că "dacă se poate deschide, uşă sau fereastră, Dan intră şi rezolvă orice cerere".

Adrian este absolvent al Facultatii de Maşini Termice- Universitatea ”Dunărea de Jos” - Galaţi, specializare frigotehnie. In plus a absolvit cursuri de Marketing, Vanzari si Management de Proiecte.

 

Este unul dintre cei mai respectati specialisti in frig industrial din Romania, experienta indelungata in pozitii cheie din firme “grele” ca York International sau Tehnofrig SA recomandandu-l ca pe o autoritate in domeniu.

 

Adrian are o colaborare deosebita cu firma noastra, fiind parte integranta din toate proiectele unde expertiza sa a fost ceruta.

Este absolvent al Institutului de Construcţii Bucureşti, autorizat inspector de şantier şi evaluator tehnic ANEVAR. Posedă atestat pentru construcţii civile, industriale şi agricole; drumuri, poduri, tunele, metrou, tramvai şi piste de aviaţie; căi ferate.

 

Are o experienţă bogată în sistemul public, îndeplinind pe rand funcţia de Şef Serviciu Investiţii – Consiliul Judeţean Argeş, Viceprimar Municipiul Piteşti (coordonator activităţi tehnice şi de investiţii), Director Direcţia de Urbanism a Consiliului Judeţean Argeş.

 

In calitate de inspector de şantier a coordonat peste 15 proiecte de investiţii atât în zona construcţiilor civile cât şi in cea de infrastructură. Aproape jumătate din acestea sunt proiecte finanţate prin programe europene, acest lucru fiind o garanţie a profesionalismului său, dar şi a faptului că procedurile europene, pe alocuri extrem de complexe, sunt perfect însuşite.

Claudia este consilier juridic, expert contabil şi expert evaluator CECCAR. Are licenţă în comerţ şi drept juridic şi coordonează din punct de vedere al analizelor economice proiectele asumate de biroul din Piteşti (fără a se limita numai la acestea).